Return to Polish-Dictionary.com

Polish Words starting with "U"

U - Poland Vocabulary (English to Polish)U Words
Ulcer n. Wrzód
Ultimatum n. Ultimatum
Umbrella n. Parasol
Unacceptable adj. Niedopuszczalny
Unanimous adj. Jednomyślny
Unarmed adj. Nieuzbrojony
Unattractive adj. Nieatrakcyjny
Unaware adj. Nieświadomy
Unbeaten adj. Niepokonany
Unbelievable adj. Niewiarygodny
Unchanged adj. Niezmieniony
Uncle n. Wujek
Unclear adj. Niejasny
Uncomfortable adj. Niewygodny
Uncommon adj. Niezwykły
Uncomplicated adj. Nieskomplikowany
Unconscious adj. Nieprzytomny
Uncontrolled adj. Niekontrolowany
Uncover v. Odkrywać
Undelivered adj. Niedostarczony
Under construction n. W budowie
Undercover adj. Tajny
Underline v. Podkreślać
Undershirt n. podkoszulek
Undoubtedly adv. Niewątpliwie
Unique adj. Unikatowy
Unit n. Jednostka
Unmatched adj. Niezrównany
Unmerciful adj. Bezlitosny
Unpleasant adj. Nieprzyjemny
Unworthy adj. Niewart
Upper adj. Górny
Upstairs adv. Na piętrze
Urge n. Pragnienie
Urgent adj. Pilny
Ursula Urszula
User n. Użytkownik
Usually adj. Zwykle
Utility n. Użyteczność
Utilize v. WykorzystywaćLEARN POLISH WITH POLISH-DICTIONARY!
ARTICLES ABOUT POLAND AND POLISH MATTERS