Return to Polish-Dictionary.com

Polish Words starting with "Q"

Q - Poland Vocabulary (English to Polish)Q Words
Quake v. Trząść się
Qualification n. Kwalifikacje
Qualify v. Kwalifikować się
Quality n. Jakość
Qualm n. Niepokój
Quantity n. Ilość
Quarrel n. Kłótnia
Quarrel v. Kłócić się
Quarter n. Ćwierć
Quarterfinal n. Ćwierćfinał
Queen n. Krόlowa
Quest n. Poszukiwanie
Question mark n. Znak zapytania
Question n. Pytanie
Questionable adj. Wątpliwy
Queue n. Kolejka
Quick (swift) adj. Szybki
Quickly (swiftly) adv. Szybko
Quiet adj. Cichy
Quietly adv. Cicho
Quit v. Rezygnować
Quite adv. Całkiem
Quotation (from a written book) n. Cytat
Quote adj. Cytować
Quotient n. współczynnikLEARN POLISH WITH POLISH-DICTIONARY!
ARTICLES ABOUT POLAND AND POLISH MATTERS