Return to Polish-Dictionary.com

Polish Words starting with "O"

O - Poland Vocabulary (English to Polish)O Words
Oak adj. Dębowy
Oak n. Dąb
Obedient adj. Posłuszny
Obscenity n. Nieprzyzwoitość
Observation n. Obserwacja
Observe v. Obserwować
Obvious adj. Oczywisty
Occasion n. Okazja
Ocean n. Ocean
October Październik
Odd (number) adj. Nieparzysty
Odd (strange) adj. dziwny
Office n. Biuro
Office worker n. Urzędnik
Officer n. Officer
Officially adv. Oficjalnie
Often adj. Często
Okay Dobrze
Old adj. Stary
Olympic Games Igrzyska
On purpose Celowo
One Jeden
Onion n. Cebula
Open adj. Otwarty
Open v. Otwierać
Opinion n. Opinia
Opinion n. Opinia
Opportunity n. Okazja
Oracle n. Wyrocznia
Oral (sex) adj. Oralny
Oral (spoken) adj. Ustny
Orange adj. Pomarańczowy
Orange n. Pomarańcza
Orchard n. Sad
Orchestra n. Orkiestra
Order (pizza) v. Zamawiać
Order n. Porządek
Organism n. Organism.
Organize n. Organizować
Orgasm n. Orgasm
Original adj. Oryginalny
Orphan n. Sierota
Our Nasz
Ours Nasz
Out (not in) adv. Na zewnątrz
Outcast n. Wyrzutek
Overdue (bill) adj. Zaległy
Overflow (river) v. Wylewać
Overrate v. Przeceniać
Oversleep v. Zaspać
Overworked adj. Przepracowany
Ovulation n. Owulacja
Owl n. Sowa
Oxygen n. TlenLEARN POLISH WITH POLISH-DICTIONARY!
ARTICLES ABOUT POLAND AND POLISH MATTERS