Return to Polish-Dictionary.com

Polish Words starting with "M"

M - Poland Vocabulary (English to Polish)M Words
Magdalene Magdalena
Magic n. Magia
Maid n. Służąca
Mailbox n. Skrzynka pocztowa
Maintenance n. Utrzymanie
Major adj. Ważny
Make love Kochać się
Maker n. Producent
Make-up n. Makijaż
Malice n. Złośliwość
Malignant adj. Złośliwy
Man. Mężczyzna
Many Dużo
Map n. Mapa
March Marzec
Margaret Małgorzata
Maria Maria
Martial adj. Wojskowy
Mark Marek
Martha Marta
Martin Marcin
Math n. Matematyka
Matthew Mateusz
Maxim n. Maksyma
Maximum adj. Maksymalny
Maximum n. Maksimum
May Maj
Me Mnie
Measure (scale) n. Miara
Measure v. Mierzyć
Meat n. Mięso
Medical adj. Medyczny
Meditation n. Medytacja
Meeting n. Spotkanie
Mellow (person) adj. Łagodny
Melody n. Melodia
Member n. Członek
Memory n. Pamięć
Mention v. Wspominać
Merciful adj. Miłosierny
Merry Christmas! Wesołych Świąt!
Mew v. Miauczeć
Mice n. Myszy
Michael Michał
Mighty adj. Potężny
Mild (gentle) adj. Łagodny
Milk n. Mleko
Million Million
Mind (intellect) n. Umysł
Mine Mój
Minimum adj. Minimalny
Minimum n. Minimum
Mint n. Mięta
Minute n. Minuta
Mirror n. Lustro
Mistake n. Błąd
Mistake v. Popełnić błąd
Mistress n. Kochanka
Misuse n. Nadużywanie
Mixed adj. Mieszany
Mobilize v. Mobilizować
Model (female) n. Modelka
Model (male) n. Model
Monday n. Poniedziałek
Money n. Pieniądze
Monica Monika
Monitor (COMP) n. Monitor
Month n. Miesiąc
Month n. Miesiąc
More adj. Więcej
Moron n. Debil
Mortal adj. Śmiertelny
Mortify v. Zawstydzać
Mother n. Matka
Mother-in-law n. Teściowa
Motherland n. Kraj ojczysty
Mountains n. Gory
Mouse n. Mysza
Movie n. Film
Much (time, money, effort) Dużo
Multiply v. Mnożyć
Mum n. Mama
Mundane adj. Przyziemny
Murder n. Morderstwo
Muscle n. Miesięń
Muscles n. Muskuły
Museum n. Museum
Mushrooms n. Grzyby
Music n. Muzyka
Must v. Musieć
Musty adj. Stęchły
Mystery n. TajemnicaLEARN POLISH WITH POLISH-DICTIONARY!
ARTICLES ABOUT POLAND AND POLISH MATTERS