Return to Polish-Dictionary.com

Polish Words starting with "L"

L - Poland Vocabulary (English to Polish)L Words
Labyrinth n. Labirynt
Lack n. Brak
Lady n. Pani
Lake n. Jezioro
Lame (excuse) adj. Kiepski
Lamp n. Lampa
Land n. Ziemia
Landlord n. Właściciel
Language n. Język
Lark (bird) n. Skowronek
Last adj. Ostatni
Lasting adj. Trwały
Lastly adv. Na koniec
Late (not on time) adj. Spόźniony
Latecomer (person) n. Spóźnialski
Lately adv. Ostatnio
Laugh n. Śmiech
Laugh v. Śmiać się
Law n. Prawo
Lawn n. Trawnik
Lawnmower n. Kosiarka do trawy
Lawyer n. Prawnik
Lay off v. Zwalniać z pracy
Layer n. Warstwa
Lead (metal) n. Ołόw
Leader n. Przywόdca
Leaf n. Liść
Lean (meat) adj. Chude
Learn v. Uczyć się
Learning (knowledge) n. Wiedza
Leather adj. Skόrzany
Leather n. Skόra
Leave (place) v. Opuszczać
Leaves n. Liście
Lecture n. Wykład
Lecturer n. Wykładowca
Leech n. Pijawka
Legal (allowed by law) adj. Legalny
Legal advisor n. Radca prawny
Legend n. Legenda
Legend n. Legenda
Legibility n. Czytelność
Legible adj. Czytelny
Lemon n. Cytryna
Lemon tea n. Herbata cytrynowa
Lend it to me Pożycz mi to
Lend sb sth v. Pożyczyć coś komuś
Lender n. Pożyczkodawca
Length n. Długość
Lent (REL) n. Wielki post
Leo Lew
Leo n. Lew
Lesbian adj. Lesbijski
Lesbian n. Lesbijka
Lesson n. Lekcja
Letdown n. Zawόd
Lethal n. Śmiercionośny
Letter (LING) n. Litera
Letter (post) n. List
Lettuce n. Sałata
Liar n. Kłamca
Libra Waga
Lie n. Kłamstwo
Lie v. Kłamać
Life n. Życie
Life style n. Styl życia
Light adj. Lekki
Light n. Światło
Like v. Lubić
Lips n. Usta
Liquid adj. Płynny
Liquid n. Płyn
Listen v. Słuchać
Litter (rubbish) n. Śmieci
Live v. Żyć
Livestock n. Żywy inwentarz
Load n. Ładunek
Loan n. Pożyczka
Lonely adj. Samotny
Lose v. Tracić
Love affair n. Romans
Love v. Kochać
Loyal adj. Lojalny
Lubricate v. Smarować
Lucrative adj. Intratny
Ludwig Ludwik
Luggage n. Bagaż
Lukewarm adj. Letni
Lydia LidiaLEARN POLISH WITH POLISH-DICTIONARY!
ARTICLES ABOUT POLAND AND POLISH MATTERS