Return to Polish-Dictionary.com

Polish Words starting with "I"

I - Poland Vocabulary (English to Polish)I Words
I don’t know Nie wiem
I don’t understand Nie rozumiem
I hate you Nienawidzę Cię
I love you Kocham Cię
I miss you Tęsknię za Tobą
I Ja
I will do it Zrobię to
Ill adj. Chory
Imagination n. Wyobraźnia
Imagine v. Wyobrażać
Immediate (reaction) adj. Natychmiastowy
Immigrant n. Immigrant
Immigration n. Imigracja
Immodest adj. Nieskromny
Immoral adj. Niemoralny
Imperfect adj. Wadliwy
In (not out) adv. Wewnątrz
Inaccessible adj. Niedostępny
Inactive adj. Nieczynny
Inaudible adj. Niesłyszalny
Inborn adj. Wrodzony
Incapable adj. Nieporadny
Incest n. Kazirodztwo
Incident n. Wydarzenie
Indeed adv. Istotnie
Indefinite adj. Niejasny
Industry n. Przemysł
Inexact adj. Niedokładny
Inexpensive adj. Niedrogi
Inexperience n. Brak doświadczenia
Information n. Informacja
Infringe v. Naruszać
Ingenious adj. Pomysłowy
Inhabitant n. Mieszkaniec
Initiate v. Zapoczątkować
Insensitive adj. Nieczuły
Insensitivity n. Nieczułość
Insert v. Wkładać
Insertion n. Włożenie
Inside n. Wnętrze
Intense adj. Natężony
Interesting adj. Ciekawy
International adj. Międzynarodowy
Internet n. Internet
Interrupt v. Przerywać
Interval n. Przerwa
Introduce (person) v. Przedstawić
Introduction n. Przedstawienie
Intuition n. Intuicja
Invalid (ticket) adj. Nieważny
Invention n. Wynalazek
Investigate v. Badać
Invitation n. Zaproszenie
Invite v. Zapraszać
Invoice n. Rachunek
Involve v. Wymagać
Irene Irena
Irony n. Ironia
Island n. Wyspa
It n. To
Italian adj. Włoski
Italics n. Kursywa
Italy n. Włochy
Itch adj. Swędzący
Item n. RzeczLEARN POLISH WITH POLISH-DICTIONARY!
ARTICLES ABOUT POLAND AND POLISH MATTERS