Return to Polish-Dictionary.com

Polish Words starting with "E"

E - Poland Vocabulary (English to Polish)E Words
Eagle n. Orzeł
Earthquake n. Trzęsienie ziemi
East Wschód
Easter adj. Wielkanocny
Easter n. Wielkanoc
Easy (not difficult) adj. Łatwy
Eat v. Jeść
Economic adj. Gospodarczy
Economy n. Gospodarka
Edith Edyta
Education n. Edukacja
Eight Osiem
Eighteen Osiemnaście
Eighty n. Osiemdziesiąt
Elementary school n. Szkoła podstawowa
Eleven Jedenaście
Embassy n. Ambasada
Emerge v. Pojawiać się
Employed adj. Zatrudniony
Employee n. Pracownik
Employer n. Pracodawca
Employment n. Zatrudnienie
Enable v. Umożliwiać
Encyclopedia n. Encyclopedia
End n. Koniec
End v. Kończyć
Endanger v. Zagrażać
Endanger v. Zagrażać
Energy n. Energia
English Writing Style n. Styl pisania angielskiego
Enough Dość
Entertainment n. Rozrywka
Equipment n. Sprzęt
Equitable adj. Sprawiedliwy
Equivalent adj. Równoznaczny
Research Essay n. Wypracowanie na zlecenie
Europe n. Europa
Euthanasia n. Eutanazja
Eva Ewa
Evacuate v. Ewakuować
Evacuation n. Ewakuacja
Evaluate v. Oceniać
Everybody n. Wszyscy
Example n. Przykład
Exceed v. Przekraczać
Excellent adj. Doskonały
Except for Oprócz
Excerpt n. Ustęp
Exciting adj. Pasjonujący
Exhibit v. Wystawiać
Exhibition n. Wystawa
Expedition n. Wyprawa
Expire adj. Wygasać
Explanation n. Objaśnienie
Extra time (football) n. Dogrywka
Extreme adj. EkstremalnyLEARN POLISH WITH POLISH-DICTIONARY!
ARTICLES ABOUT POLAND AND POLISH MATTERS