Return to Polish-Dictionary.com

Polish Words starting with "A"

A - Poland Vocabulary (English to Polish)A Words
Abandon v. Porzucać
Abbreviate v. Skracać
Abbreviation n. Skrót
Abdomen n. Brzuch
Abdominal adj. Brzuszny
Abduction n. Porwanie
Ability n. Zdolność
Ablaze a. W płomieniach
Able a. Zdolny
Abnormal a. Nienormalny
Aboard p. Na pokładzie
Abolish v. Obalać; znosić
Abort v. Zaniechać
Abortion n. Aborcja
About (approximately) adv. Około
Above a. Powyżej
Abroad a. Za granica
Abrupt adj. Nagły
Absence n. Nieobecność
Absent a. Nieobecny
Absent adj. Nieobecny
Absolutely av. Absolutnie
Absorb v. Wchłaniać
Abstain v. Wstrzymywać się
Absurd adj. Absurdalny
Abuse n. Nadużywanie
Abuse v. Nadużywać
Accommodation n. Zakwaterowanie
Accounting n. Księgowość
Actor n. Aktor
Address n. Adres
Adjective n. Przymiotnik
Adult n. Dorosły
Advertisement n. Reklama
Affair n. Sprawa
Afternoon n. Popołudnie
Agatha (name) Agata
Age n. Wiek
Agnes Agnieszka
Agree v. Zgadzać się
Agreement n. Porozumienie
Airport n. Lotnisko
Alcohol n. Alcohol
Alimony n. Alimenty
Always adj. Zawsze
Amateur n. Amator
American adj. Amerykański
Andy Andrzej
Angela Aniela
Ankle n. Kostka
Anna Anna
Anniversary n. Rocznica
Announce v. Ogłaszać
Annoy v. Drażnić
Annual adj. Doroczny
Ant n. Mrówka
Antenna (TV) n. Antenna
Anthem n. Hymn
Anthony Antoni
Antibiotic n. Antybiotyk
Anybody n. Ktokolwiek
Apartment n. Apartament
Apple n. Jabłko
Application n. Aplikacja
Appoint v. Mianować
April Kwiecień
Aquarius Wodnik
Aries Baran
Army n. Wojsko
Art n. Sztuka
Arthur Artur
Ass (inf.!) n. Dupa
Assertive adj. Stanowczy
Attack v. Atakować
Attorney n. Adwokat
Audit n. Rewizja
August Sierpień
Aunt n. Ciocia
Auto n. Auto
Automatic adj. Automatyczny
Autumn n. Jesień
Available adj. Dostępny
Avoid v. Unikać
Award n. Nagroda
Awful adj. Straszny
Awkward (person) adj. NiezręcznyLEARN POLISH WITH POLISH-DICTIONARY!
ARTICLES ABOUT POLAND AND POLISH MATTERS